نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره اقامتگاه بومگردی و خانه روستایی در کرمان

9 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر