اجاره سوئیت و ویلا در قشم

۱۷ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۷۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
۱,۰۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۱,۵۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۶۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۲۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۳۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۰۴,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۹ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۱ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۳۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۰۴,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۳۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۰۴,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۳۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۰۴,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر