اجاره ویلا و سوئیت در رفسنجان

6 اقامتگاه از 75٬000 تومان

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۵
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۵

1 خوابه . 18 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

75٬000

تومان

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۱ و ۴
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۱ و ۴

1 خوابه . 9 متر . تا 3 مهمان
4.7
(2 نظر)

هر شب از

95٬000

تومان

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۲ و ۳
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۲ و ۳

1 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

95٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۶
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۶

1 خوابه . 22 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

95٬000

تومان