اجاره آپارتمان مبله در رامسر

۵۴ اقامتگاه | از ۱۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
٪۳۳ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه

از ۱,۳۳۳,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
٪۳۳ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه

از ۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر