اجاره آپارتمان مبله در رامسر

۶۷ اقامتگاه | از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۵۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر