اجاره ویلا با میز بیلیارد در رامسر

۵۸ اقامتگاه | از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۵ اتاق خواب
۷۵۰ متر