اجاره ویلا ارزان قیمت در رشت

۵۴ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر