اجاره ویلا ارزان قیمت در رشت

۳۸ اقامتگاه | از ۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر