اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در رشت

۳۰ اقامتگاه | از ۹۹,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو خانه چوبی در رشت
رشت
+۲۰ رزرو موفق
۴.۵
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر