اجاره خانه روستایی در رشت

۱۶ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۵ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر