اجاره ویلا و سوئیت در رودبار

۷ اقامتگاه | از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۲۲۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۲۲۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۷۶,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۴۸۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۳۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳۹۰,۰۰۰ ٪10 از ۳۵۱,۰۰۰ تومان
۹ مرداد الی ۱ شهریور
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر