اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در رودسر

۸ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر