اجاره ویلا با میز بیلیارد در ساری

۱۰۹ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲۰

۲۰ واحد مشابه

از ۶۶۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۵۰

۵۰ واحد مشابه

از ۷۷۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲۹

۲۹ واحد مشابه

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر