اجاره ویلا و سوئیت در ساری

۱۳۰ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۶۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۶۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۶۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۷۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲۰ میهمان
۵ اتاق خواب
۳۰۰ متر