اجاره ویلا و سوئیت در شفت

۱۳ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۷ میهمان
۵ اتاق خواب
۵۰۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر