۲ اقامتگاه | از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۵۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر