اجاره سوئیت ارزان قیمت در شیراز

۱۲ اقامتگاه | از ۱۱۸,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۱۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر