۱۷ اقامتگاه | از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۷ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۳۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر