اجاره ویلا و آپارتمان مبله در سرخرود

۴۳ اقامتگاه | از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۲۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۸۹۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۶۲۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۲۱ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۳۰ متر