اجاره ویلا در صومعه‌سرا

۱۲ اقامتگاه | از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴۰ میهمان
۷ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۰

۱۰ واحد مشابه

جدید
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر