اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در تبریز

۱۲ اقامتگاه | از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۵۵۰,۰۰۰ ٪10 از ۴۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۹۹۷,۰۰۰ ٪20 از ۷۹۷,۶۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
۶۸۰,۰۰۰ ٪20 از ۵۴۴,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

جدید
۵۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۷۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۵۶۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۶۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۴۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۵ متر