نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
۱۶۸ اقامتگاه | از ۵۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۰۰ متر