اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در تایباد

۴ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر