اجاره مهمان خانه در تهران

33 اقامتگاه از 285٬000 تومان

رزرو سوئیت ارزان در مهمانپذیر نازی آباد تهران
13 اقامتگاه

رزرو سوئیت ارزان در مهمانپذیر نازی آباد تهران

0 خوابه . 30 متر . تا 3 مهمان
4.3
(26 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق ماه بانوان
8 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق ماه بانوان

0 خوابه . 12 متر . تا 8 مهمان
4.7
(7 نظر)

هر شب از

285٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق کنج
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق کنج

0 خوابه . 9 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

750٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق آفتاب
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق آفتاب

0 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.1
(2 نظر)

هر شب از

850٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق دنج
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق دنج

1 خوابه . 4 متر . تا 2 مهمان
4.7
(4 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق مهر آقایان
8 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق مهر آقایان

0 خوابه . 12 متر . تا 8 مهمان
4.8
(6 نظر)

هر شب از

285٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق نور
ضـدعفونی

اجاره اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق نور

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.7
(4 نظر)

هر شب از

950٬000

تومان

10+ رزرو موفق