اجاره ویلا ارزان قیمت در تنکابن

۲۴ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر