اجاره کلبه جنگلی در تنکابن

۱۱ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر