اجاره ویلا و سوئیت در ارومیه

۱۶ اقامتگاه | از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر