نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره سوئیت و اقامتگاه بوم‌گردی در یزد

35 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۸۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۴ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر