اجاره سوئیت و اقامتگاه بوم‌گردی در یزد

۸۳ اقامتگاه | از ۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۳۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۳ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر