اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در زنجان

۱۴ اقامتگاه | از ۱۶۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۴۳۹,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۲,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۶۵۲,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۳ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۵۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۲,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۴۳۹,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۳۰ متر