1 نفر

تومان
تومان

10 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
اجاره ویلای ساحلی لوکس در کیاشهر
گیلان - آستانه اشرفیه
۴.۵
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق
۹۵ متر
اجاره خانه روستایی در کیسم آستانه
گیلان - آستانه اشرفیه
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۳۹۸,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در کیاشهر
گیلان - آستانه اشرفیه
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۴۰ متر