1 نفر

تومان
تومان

56 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق
۱۸۰ متر
نرخ نوروزی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۳۰ متر
نرخ نوروزی ۳۹۸,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در ماسال
گیلان - ماسال
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق
۱۳۴ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۲۱۰,۰۰۰ تومان
سوئیت بهار خواب - طالقان
البرز - طالقان
۳.۷
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر