1 نفر

تومان
تومان

142 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۱۱۹,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۶ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱۴۹,۰۰۰ تومان
اجاره آپارتمان مبله در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۶۶,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۲ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۱۶ متر
نرخ نوروزی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۸۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۰ متر
اجاره ویلا در محمود آباد
مازندران - محمودآباد
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۲۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱۴۹,۰۰۰ تومان
اجاره آپارتمان مبله در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۹۰ متر