1 نفر

تومان
تومان

281 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۶ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق
۶۵ متر
نرخ نوروزی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۸۴۸,۰۰۰ تومان
اجاره سوئیت در کیش
هرمزگان - کیش
۴.۸
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۵۵ متر
نرخ نوروزی ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره آپارتمان در کیش
هرمزگان - کیش
۴.۵
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۳۰۰ متر