1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

28 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق
۱۶۰ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۳۰ متر
اجاره ویلا در کلیبر آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی - کلیبر
۵.۰
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۷۵ متر
خانه نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر