36 اقامتگاه یافت شد.

نکته: اجاره بهای درج شده اقامتگاهها در نتایج جستجو, براساس میانگین نرخ آنها در هفته جاری می باشد.

خانه دربست
تا 12 میهمان
4 اتاق خواب
300 متر مربع
خانه دربست
تا 5 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر مربع
ویلا سه خوابه ساحلی - رامسر
مازندران - رامسر
3.0
خانه دربست
تا 10 میهمان
3 اتاق خواب
300 متر مربع
ویلا 2 خوابه آرامش
مازندران - رامسر
3.0
خانه دربست
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
400 متر مربع
خانه دربست
تا 11 میهمان
4 اتاق خواب
200 متر مربع
خانه دربست
تا 15 میهمان
6 اتاق خواب
300 متر مربع
خانه دربست
تا 6 میهمان
2 اتاق خواب
130 متر مربع
ویلا 2 خوابه استخردار رامسر
مازندران - رامسر
2.2
خانه دربست
تا 7 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر مربع
خانه دربست
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
120 متر مربع
ویلا ساحلی بزرگ - 6 خوابه
مازندران - رامسر
1.0
خانه دربست
تا 18 میهمان
6 اتاق خواب
450 متر مربع