1 نفر

تومان
تومان

77 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق
۳۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۷۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۲۰۰ متر
نرخ نوروزی ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۶ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۳۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۲۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق
۱۸۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر