43 اقامتگاه یافت شد.

اجاره بها در لیست زیر, بر اساس میانگین هفته می باشد. برای مشاهده نرخ دقیق اقامتگاه, بر روی آن کلیک کنید.

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر مربع
ویلا تریپلکس سوپر لوکس رامسر
مازندران - رامسر
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۶ اتاق خواب
۳۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۰۰ متر مربع
اجاره ویلا استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
۴.۵
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر مربع
ویلا 3 خوابه روبه دریا - رامسر
مازندران - رامسر
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۰ متر مربع