15 اقامتگاه یافت شد.

اجاره بها در لیست زیر, بر اساس میانگین هفته می باشد. برای مشاهده نرخ دقیق اقامتگاه, بر روی آن کلیک کنید.

ویلای دوبلکس ساحلی - زیباکنار
گیلان - زیباکنار
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر مربع
ویلای دوستی سمیع - زیبا کنار
گیلان - زیباکنار
۵.۰
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۶۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۵۰ متر مربع
ویلای گرد سه خوابه - زیباکنار
گیلان - زیباکنار
۰.۰
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر مربع