1 نفر

تومان
تومان

59 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۳۲۹,۰۰۰ تومان
اجاره سوئیت نقلی در نمک آبرود
مازندران - نمک آبرود
۴.۷
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق
۵۵ متر
نرخ نوروزی ۱۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۱۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۲۱۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۱۷۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۱۱۰,۰۰۰ تومان
سوئیت تمیز مرکز شهر تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
۰.۰
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق
۹۰ متر