1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

7 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق
۱۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
اجاره منزل مبله در چابهار
سیستان و بلوچستان - چابهار
۰.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر