نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
3 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۲۲۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر