1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

23 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۴.۸
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲۵ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۸۵ متر
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۴.۸
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
اجاره واحد دوخوابه در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۴.۵
خانه نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۷۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
ویلا دربست دوبلکس - قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر