1 نفر

تومان
تومان

18 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۳۴۹,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دربست حیاط دار - قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه جنگلی روستایی در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۴.۹
اتاق خصوصی
تا ۲۵ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلای جنگلی دلباز - قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دربست حیاط دار - قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۰.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر