1 نفر

تومان
تومان

11 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
ویلاباغ قصر سفید - ماسال
گیلان - ماسال
۴.۷
خانه دربست
۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
اجاره ویلا در ماسال
گیلان - ماسال
۴.۷
خانه دربست
۱۴ میهمان
۳ اتاق
۱۳۴ متر
ویلا سه خوابه در ماسال
گیلان - ماسال
۰.۰
خانه دربست
۱۲ میهمان
۳ اتاق
۱۰۰ متر
خانه دربست
۸ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
خانه دربست
۸ میهمان
۱ اتاق
۹۰ متر
خانه دربست
۲۰ میهمان
۲ اتاق
۱۳۳ متر
خانه دربست
۸ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
خانه دربست
۱۰ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
کلبه ییلاقی در ماسال - 1
گیلان - ماسال
۰.۰
اتاق خصوصی
۸ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
کلبه ییلاقی در ماسال - 2
گیلان - ماسال
۰.۰
اتاق خصوصی
۱۵ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر