1 نفر

تومان
تومان

16 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۳۹۸,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا دربست در متل قو
مازندران - متل قو
۵.۰
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۵ اتاق
۴۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۳۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا لاکچری در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق
۴۳۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویلای استخر دار متل قو
مازندران - متل قو
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۹۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۲۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلای استخردار در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۵
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۲۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۵
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۱۴۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار درمتل قو
مازندران - متل قو
۴.۳
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۲۴۵ متر