1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

4 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اجاره روزانه آپارتمان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
۴.۰
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۱۰ متر
اجاره آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
۰.۰
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۵۵ متر
اجاره آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
۰.۰
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۶۵ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق
۱۸۰ متر