1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

18 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اجاره ویلا استخردار در نوشهر
مازندران - نوشهر
۳.۶
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۲۰۰ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۲۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۸۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق
۱۶۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۴ اتاق
۳۱۰ متر
اجاره ویلا استخردار در نوشهر
مازندران - نوشهر
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۳ اتاق
۲۶۰ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۲۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۷۵ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۱۸۰ متر