1 نفر

تومان
تومان

5 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در چالوس
مازندران - چالوس
۴.۵
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق
۱۶۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۸۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۵,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در نمک آبرود
مازندران - چالوس
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۱۴۵ متر
نرخ نوروزی ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در چالوس
مازندران - چالوس
۴.۲
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق
۱۶۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای دربست استخر دار - چالوس
مازندران - چالوس
۰.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۲۸۰ متر