21 اقامتگاه یافت شد.

اجاره بها در لیست زیر, بر اساس میانگین هفته می باشد. برای مشاهده نرخ دقیق اقامتگاه, بر روی آن کلیک کنید.

ویلای مرتب ساحلی - چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۴۰ میهمان
۵ اتاق خواب
۱۹۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۹۰ متر مربع
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر مربع
ویلای شیک ساحلی - چمخاله
گیلان - چمخاله
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر مربع
ویلا 3 خوابه دلباز - چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۵ متر مربع
ویلای دربستی در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۳۰ متر مربع
واحد نقلی شهری در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر مربع