1 نفر

حذف تاریخ ها

تومان
تومان

25 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
اجاره ویلاباغ در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق
۱۸۰ متر
اجاره ویلا در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۴.۵
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق
۱۰۰ متر
اجاره ویلا دربست در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
اجاره ویلا در حسنکیف کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۰.۰
خانه نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
اجاره ویلا در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۰.۰
خانه نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۳ اتاق
۱۳۰ متر
خانه نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۴۰ متر
اجاره ویلا در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
۰.۰
خانه نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۳ اتاق
۱۷۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۲۰۰ متر