1 نفر

تومان
تومان

30 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۲۸۰,۰۰۰ تومان
کلبه ییلاقی در ماسال - ۱
گیلان - ماسال
۰.۰
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
نرخ نوروزی ۳۱۰,۰۰۰ تومان
کلبه ییلاقی در ماسال - ۲
گیلان - ماسال
۰.۰
اتاق خصوصی
تا ۱۵ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر
نرخ نوروزی ۳۱۰,۰۰۰ تومان
کلبه ییلاقی در ماسال - ۳
گیلان - ماسال
۰.۰
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۲۰ متر