1 نفر

تومان
تومان

62 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق
۶۵ متر
نرخ نوروزی ۸۴۸,۰۰۰ تومان
اجاره سوئیت در کیش
هرمزگان - کیش
۴.۸
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۵۵ متر
نرخ نوروزی ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره پنت هاوس در کیش
هرمزگان - کیش
۵.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۲۷۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۵۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۷۵ متر
نرخ نوروزی ۶۴۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر