1 نفر

تومان
تومان

941 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا لاکچری در متل قو
مازندران - متل قو
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق
۴۳۰ متر
نرخ نوروزی ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
۴.۷
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق
۳۸۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخردار در چالوس
مازندران - کلاردشت
۴.۲
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق
۲۶۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در نمک آبرود چالوس
مازندران - نمک آبرود
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۱۴۵ متر
نرخ نوروزی ۲۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویلای استخر دار متل قو
مازندران - متل قو
۴.۳
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۹۰ متر
نرخ نوروزی ۶۶,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۲ متر
نرخ نوروزی ۲۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر