نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر مبتدی

عبادالله

ساکن گلستان - بندر ترکمن. عضو جاجیگا از خرداد ۹۶

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.