نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر مبتدی

اصغر

ساکن اردبیل - اردبیل. عضو جاجیگا از تیر ۹۶

سفر نمی رم ولی وقتی میرم می خوام هتل و یا اسکان خوب داشته باشم ، تمیز باشه و رستوران خوب و مورد اعتماد برم، جای با صفا و طبیعت بکر رو دوست دارم ، عاشق سکوتم،